Tarton Rauha

Olemme 12.4.1995 rekisteröity yhdistys, jonka kotipaikkana on Helsinki.


wanha_kuva

Itsenäisen Suomen ja Tarton Rauhan puolesta

Postitusosoite:

Räpintie 50
29100 Luvia

 

Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, opiskelijajäseniä, ulkomaisia jäseniä, kunniajäseniä ja kannattajajäseniä. Yhdistyksen jäsenet ovat yksityisiä henkilöitä, mutta kannattajajäsen voi olla myös oikeuskelpoinen yhteisö.

Varsinaiseksi jäseneksi, opiskelijajäseneksi, ulkomaiseksi jäseneksi ja kannattajajäseneksi pääsyä varten vaaditaan yhdistyksen hallituksen päätös. Kunniajäsenen kutsuu yhdistyksen vuosikokous hallituksen esityksen pohjalta. Ulkomainen jäsen voi olla joko varsinainen jäsen tai kunniajäsen.

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja opiskelijajäsenet maksavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistys määrää vuosikokouksessaan. Yhdistyksen kannattajajäsenet maksavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruus on vähintäin kymmenen kertaa varsinainen jäsenmaksu. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

Jäsen voi erota yhdistyksestä tehtyään siitä lainmukaisen ilmoituksen. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka vaadittaessa ei ole suorittanut jäsenmaksua tai joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoituksia tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa.